Ubezpieczenie

Wszystkie produkty Energy Saver marki Whitenergy są objęte ubezpieczeniem w wysokości do 10.000 złotych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN UBEZPIECZENIA

I. Warunki początkowe.

 1. Ubezpieczeniem objęte są produkty z asortymentu Whitenergy Energy Saver.
 2. Warunkiem rozpoczęcia procedury odszkodowawczej jest:
  • posiadanie przez Klienta dokumentu zakupu produktu Whitenergy Energy Saver (faktura lub paragon);
  • posiadanie przez Klienta dokumentu zakupu sprzętu, który uległ zniszczeniu, a który podłączony był do produktu Whitenergy Energy Saver;
  • wypełnienie i przesłanie „Protokołu zgłoszenia roszczenia” na adres podany w protokole.
 3. Ubezpieczenie obowiązuje 1 rok od daty zakupu produktu Whitenergy Energy Saver.
 4. Ubezpieczeniem objęte są urządzenia podłączone do produktu Whitenergy Energy Saver, nie starsze jednak niż 5 lat.
 5. Przesyłając wypełniony „Protokół zgłoszenia roszczenia” na adres firmy ENAN, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych oraz przekazanie ich ubezpieczycielowi Ergo Hestia.

II. Ekspertyza.

 1. Wstępna akceptacja "Protokołu zgłoszenia roszczenia":
  • informacja o wstępnej akceptacji treści „Protokołu zgłoszenia roszczenia” oraz o dalszym postępowaniu zostanie podana telefonicznie bądź drogą mailową, na dane kontaktowe Klienta podane w „Protokole zgłoszenia roszczenia”;
  • produkty przesłane do firmy ENAN bez wstępnej akceptacji „Protokołu zgłoszenia roszczenia” przez jej serwis nie zostaną poddane ekspertyzie oraz zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.
 2. Warunkiem przeprowadzenia ekspertyzy jest przesłanie na adres firmy ENAN produktu Whitenergy Energy Saver oraz sprzętu, który mógł ulec uszkodzeniu w wyniku jego nieprawidłowego działania. Klient zobowiązany jest dołączyć do urządzeń potwierdzenia ich własności (kopie paragonów lub faktur).
 3. Przesyłka produktu Energy Saver oraz uszkodzonego sprzętu:
  • warunkiem zwrotu kosztów jest skorzystanie z usług firmy DHL lub Poczty Polskiej;
  • przesyłka produktu Energy Saver oraz uszkodzonego urządzenia odbywa się na koszt Klienta;
  • jeśli zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, koszty te są zwracane (podstawą zwrotu kosztów jest paragon lub faktura za usługę transportową);
  • przesyłka powinna być oznaczona adnotacją „Przesyłka do ekspertyzy”.

III. Wypłata odszkodowania.

 1. Wszelkie dalsze postępowanie związanie z procedurą odszkodowawczą odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zawartymi między firmą ENAN a firmą Ergo Hestia. Kwota wypłaconego ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10.000 zł.

Pobierz wzór "Protokołu zgłoszenia roszczenia"

Powrót

Copyright © 2009 ENAN